immediate solutions

Bescherming van privé-sfeer

Wanneer u deze site bezoekt, moet u ons een aantal persoonlijke gegevens meedelen met als doel:

  • uw vraag naar informatie te beantwoorden, of
  • u het gevraagde product of de gewenste service te leveren, of
  • ons toe te laten u op de hoogte te houden van onze activiteiten en/of nieuwe producten en diensten.

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor Inter Partner Assistance, Louizalaan 166, B 1, B-1050 Brussel, België (elektronisch contactadres: Pascale Cox) of voor Assudis, beheerder van de productie van de particuliere bijstandsproducten van Inter Partner Assistance.

We spelen uw gegevens niet door aan andere ondernemingen of maatschappijen.

De gegevens voorzien van een (*) in de formulieren zijn verplicht in te vullen. Wanneer u deze velden niet invult, kunnen we uw vraag ook niet beantwoorden.

Wanneer u deze site bezoekt, maken we gebruik van « cookies ».

De « cookies » zijn kleine bestandjes die op uw harde schijf bewaard worden en die ons toelaten om informatie te vergaren over uw bezoek. Bij uw volgende bezoek aan onze site kunnen we deze gegevens dan lezen.

Door de cookies vermijdt u, onder meer, dat u opnieuw uw taalvoorkeur (keuze van taal bij navigatie) moet kenbaar maken. De bewaringstermijn van deze informatie is 12 maand.

U kunt de bewaring van « cookies » op uw computer uitschakelen door uw browser te configureren (gelieve zich te wenden tot de helpsectie van uw browser om dit te realiseren).

U bezit het recht op toegang, desgevallend ook rechtzetting en verzet betreffende het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer) U moet zich hiervoor richten tot Inter Partner Assistance, op het volgende adres:

Inter Partner Assistance
Pascale Cox
Louizalaan 166 B 1
B-1050 Brussel,
België

Inter Partner Assistance verbindt zich ertoe gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te vrijwaren.